آزمایشگاه گیاه نیک آزما شیمی

نشانی آزمایشگاه: کرج-گرمدره-خیابان تاجبخش-کوچه شهید احمدی (نوباف)-پلاک 729-طبقه همکف

کدپستی: 3164847591

تلفکس: 36105694-026        شماره همراه: 09912709527

ایمیل: customerservice@gnaclabs.com

مجتمع آزمایشگاهی گیاه نیک آزما شیمی