نیک آزما شیمی از متخصص ترین و مجربترین کارشناسان برای ارائه خدمات به مشتریان بهره مند می باشد.

معرفی کادر تخصصی آزمایشگاه

آقای مهندس مهندسی 

سمت : مدیر عامل شرکت گیاه نیک آزما شیمی

دارای کارشناسی ارشد در رشته گیاهپزشکی از دانشگاه تهران

دارای ۱۵ سال سابقه در صنعت کشاورزی کشور

خانم دکترفهیمه میرزایی

سمت : مدیر فنی

تحصیلات : دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه شهید بهشتی

سوابق علمی و پژوهشی : دارای مقالات متعدد بین المللی و سابقه تدریس در بهترین دانشگاه های کشور و سابقه کاری در شرکت های داروسازی و تحقیقاتی

دارای چندین اختراع ثبت شده

دارای گواهینامه گذراندن دوره ایزو ۲۰۱۷-۱۷۰۲۵

آقای مهندس ابوالفضل عظیمی

سمت : کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات : کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه صنعتی امیر کبیر

دارای سابقه کاری در صنایع مختلف من جمله صنایع دارویی و بهداشتی

آقای مهدی رحمتی

سمت : کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات : کارشناس ارشد شیمی آلی از دانشگاه آزاد شهر قدس

دارای سابقه فعالیت در موسسه تحقیقات چغندر قند

دارای سابقه فعالیت درصنایع شیمیایی رنگ و رزین سازی

آقای پژمان کتال

سمت : کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات : کارشناس مهندسی شیمی از دانشگاه سراسری محمودآباد

خانم مهندس میرحسینی

سمت : کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی شیمی محض از دانشگاه سراسری اراک

دارای سابقه کاری در شرکت های دارویی

خانم قره حسنلو

سمت : کارشناس آزمایشگاه

کارشناس ارشد  شیمی تجزیه از دانشگاه علم و صنعت ایران

دارای مقاله ISI در مجله  Biological macromoleculesو سابقه کاری در گیاه نیک آزماشیمی

آقای احمدی

سمت : کارشناس آزمایشگاه

کارشناسی در رشته میکروبیولوژی

 دارای سابقه کاری در گیاه نیک آزما شیمی

خانم نوروزی پور

سمت : کارشناس آزمایشگاه

کارشناس مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد اسلامی کرج

دارای سابقه کاری در گیاه نیک آزما شیمی

آقای مهندس مهندسی

مدیر عامل شرکت گیاه نیک آزما شیمی
کارشناسی ارشد در رشته گیاهپزشکی از دانشگاه تهران
دارای ۱۵ سال سابقه در صنعت کشاورزی کشور

خانم دکترفهیمه میرزایی

مدیر فنی

دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه شهید بهشتی

دارای مقالات متعدد بین المللی و سابقه تدریس در بهترین دانشگاه های کشور و سابقه کاری در شرکت های داروسازی و تحقیقاتی

دارای چندین اختراع ثبت شده

دارای گواهینامه گذراندن دوره ایزو ۲۰۱۷-۱۷۰۲۵