ردیف نام اختصاری دستگاه (لاتین) نام دستگاه (فارسی) نام دستگاه (لاتین) نام کشور و شرکت سازنده مدل دستگاه حوزه  تخصصی کاربرد
۱                       HPLC کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography USA, PerkinElmer ۲۵۰ آنالیزآفت­کش­ها و دیگر مواد آلی
۲                       HPLC-UV دستگاه کروماتوگرافی مایع با آشکارساز فرابنفش و تزریق خودکار High pressure liquid chromatography instrument with UV detector and autosampler کره جنوبی،

Young In Chromass

ChroZen HPLC آنالیز مواد محلول در آب یا حلال­های آلی و دارای جذب در ناحیه فرابنفش یا مرئی
۳                       HPLC کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا High Performance Liquid Chromatography USA, HP ۱۰۹۰ آنالیزآفت­کش­ها و دیگر مواد آلی
۴                       GC-FID دستگاه کروماتوگرافی گازی با آشکارساز یونش شعله و تزریق خودکار Gas chromatography instrument with FID detector and autosampler کره جنوبی،

Young In Chromass

ChroZen GC آنالیز مواد آلی نسبتا فرار
۵                       GC-FID کروماتوگرافی گازی با آشکارساز یونیزاسیون شعله Gas Chromatography USA, HP ۵۸۹۰ آنالیزآفت­کش­ها و دیگر مواد آلی
۶                       AA طیف­سنج جذب اتمی Atomic Absorption Spectrometer USA, PerkinElmer ۵۱۰۰ آنالیز فلزات در محلول­­ها
۷                       FT-IR طیف­سنج فروسرخ تبدیل فوریه Fourier Transform Infrared Spectrometer Germany, Bruker IFS88 ثبت طیف فروسرخ از مواد و شناسایی از راه جست و جو در کتابخانه طیف دستگاه
۸                       UV-Vis طیف­سنج فرابنفش-مرئی UV-VIS Spectrophotometer Japan, Shimadzu ۱۶۰A آنالیز مواد معدنی و آلی و نیز ثبت طیف فرابفش-مرئی از مواد
۹                       دستگاه تولید آب دیونیزه Water Purification System South Korea, YoungLin Aquamax Ultra تهیه آب با خلوص بسیار بالا برای استفاده در کروماتوگرافی مایع و غیره
۱۰                   دستگاه تبخیر چرخان Rotary Evaporator Italy, Steroglass Strike 202 تقطیر و حذف حلال در فشار جو یا فشار کاهش یافته
۱۱                   کوره الکتریکی Electric Furnace Iran, Hamkar Chemie Co. حرارت دادن نمونه­ها تا ۱۲۰۰ درجه سانتیگراد
۱۲                   ترازوی دقیق آزمایشگاهی

High Precision Laboratory Balances

Switzerland, Mettler

AE240

اندازه­گیر ی وزن نمونه­ها با دقت یک صد هزارم گرم
۱۳                   ترازوی دقیق آزمایشگاهی High Precision Laboratory Balances

USA, AND

HR-200

اندازه­گیر ی وزن نمونه­ها با دقت یک ده هزارم گرم
۱۴                   میکروسکوپ Microscope USA, Celestron مشاهده نمونه­های با ابعاد ریز زیستی و غیره و ثبت تصویر از آن­ها
۱۵                   نقطه ریزش Cloud and Pour Point Tester Iran, Azmayesh Abzar F1055 اندازه­گیری روان­شوندگی مواد در سرما
۱۶                   نقطه اشتعال Flash Point Tester Iran, Azmayesh Abzar اندازه­گیری اشتعال­پذیری و فراریت مواد نفتی و آلی
۱۷                   دستگاه اندازه­گیری ویسکوزیته Viscometer USA, Brookfield DV-II + Pro اندازه­گیری ویسکوزیته مایعات
۱۸                   دستگاه اندازه­گیری ویسکوزیته Viscometer Iran, Azmayesh Abzar T2280 اندازه­گیری ویسکوزیته مایعات در دمای دلخواه
۱۹                   pH pH سنج pH Meter Italy, Hanna HI 9017 اندازه­گیری درجه اسیدی و بازی بودن محلول­ها
۲۰                   EC هدایت سنج Electrical Conductivity Meter Taiwan, Lutron YK 2001CT اندازه­گیری هدایت الکتریکی و غلظت نمک­ در محلول­ها
۲۱                   نقطه ذوب Melting Point Apparatus Iran, Shahla Co. اندازه­گیری نقطه ذوب مواد جامد
۲۲                   حمام اولتراسونیک Ultrasonic Bath Italy, Tecno-Gaz Tecna 6 سرعت دادن به حل شدن مواد و  استخراج و نیز همگن­سازی مخلوط­ها
۲۳                   همگن­کننده Hemogenizer Germany, IKA-Werke Ultra Turax T25 همگن کردن مخلوط­های مایع
۲۴                   رآکتور شیشه­ای آزمایشگاهی Glass Reactor Iran, Dorsa انجام واکنش­ها در شرایط قابل تنظیم در مقیاس میانی
۲۵                   انکوباتور Incubator Germany, Memmert حرارت­دهی نمونه­ها در دماهای متوسط
۲۶                   انکوباتور Incubator Germany, Memmert حرارت­دهی نمونه­ها در دماهای متوسط
۲۷                   آون Oven Iran, Fan Azma Gostar GF120E نگهداری نمونه­ها در گرمای قابل تنظیم
۲۸                   انکوباتور سرما Cooled Incubator Turkey, Nüve نگهداری نمونه­ها در سرمای قابل تنظیم
۲۹                   گریز از مرکز Centrifuge India, Remi R8C جداسازی رسوبات و ذرات از مخلوط مایع
۳۰                   گریز از مرکز Centrifuge India, Remi R23 جداسازی رسوبات و ذرات از مخلوط مایع
۳۱                   پرس قرص IR IR pellet press UK, Specac تهیه قرص KBr جهت طیف سنجی IR
۳۲                   دستگاه تقطیر کجلدال Kjeldahl distillation unit ایران، تکتاز تجهیز کاران شهریار DIS2 تقطیر نمونه­ها جهت اندازه­گیری نیتروژن به روش کجلدال
۳۳                   دستگاه هضم کجلدال Kjeldahl digestion unit ایران، تکتاز تجهیز کاران شهریار ۱۳۹۲Aآدرین آماده­سازی (هضم) نمونه­ها جهت اندازه­گیری نیتروژن