برنامه ریزی برای همکاری با موسسه تحقیقات فنی و مهندسی

  به منظور بررسی زمینه های همکاری فی مابین موسسه تحقیقات فنی و مهندسی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با مجتمع آزمایشگاهی گیاه نیک آزما، روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ آقای دکتر میر مجیدی معاون برنامه ریزی و دکتر گلشن تفتی رییس بخش صنایع غذایی موسسه از آزمایشگاه گیاه نیک آزما بازدید بعمل آوردند.

  در این بازدید آقای مهندس احمدرضا مهندسی، مدیرعامل گیاه نیک آزما ضمن تشریح توانمندی های فنی و تخصصی آزمایشگاه، آمادگی خود را برای فراهم شدن زمینه همکاری های پژوهشی با موسسه تحقیقات فنی و مهندسی اعلام نمودند.

  در طی بازدید، کارشناسان متخصص آزمایشگاه نیز قابلیت های فنی، پرسنلی و تجهیزاتی آزمایشگاه را ارائه نمودند.

  مسئولان محترم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی نیز در این بازدید از آغاز همکاری های پژوهشی با آزمایشگاه استقبال نموده و بر اجرایی شدن آن تاکید فرمودند.

  در پایان این بازدید مقرر شد محورهای همکاری از سوی طرفین به طور مشخص تعیین و اعلام شود تا در جلسات بعدی به چگونگی اجرا شدن آن ها پرداخته شود.

گیاه نیک آزما شیمی از حسن توجه مسئولان محترم موسسه تحقیقات فنی و مهندسی صمیمانه سپاسگزار است.

نیک آزما شیمی در گروه آزمایشگاه های همکار شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد

    مجتمع آزمایشگاهی گیاه نیک آزما شیمی برای فراهم شدن زمینه ارائه خدمات به طیف وسیعی از شهروندان،مراتب آمادگی خود را برای همکاری با شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد طی نامه شماره ۸۲۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ اعلام نمود.

    شرکت مذکور نیز با توجه به اسناد و مدارک تقدیمی،طی نامه شماره ۳۴۸۵/۱۰/۰۲ مورخ ۱۰/۰۶/۱۴۰۲ مراتب پذیرش گیاه نیک آزما شیمی به عنوان آزمایشگاه همکار اعلام نمود.

    مجتمع آزمایشگاهی گیاه نیک آزما شیمی از حسن اعتماد شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد صمیمانه سپاسگزار است.

بازدید ریاست محترم موسسه خاک و آب کشور از مجتمع آزمایشگاهی گیاه نیک آزما شیمی

جناب آقای دکتر اسدی رحمانی ریاست محترم موسسه تحقیقات خاک و آب کشور به اتفاق جناب آقای دکتر شهبازی مسئول آزمایشگاه های موسسه ، روز سه شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۷ از مجتمع آزمایشگاهی نیک آزما شیمی بازدید نمودند .

   در این بازدید کارشناسان و مسئولان آزمایشگاه توانمندی های فنی و تجهیزاتی را به حضور ریاست محترم موسسه خاک و آب ارائه نمودند .همچنین مدیریت آزمایشگاه بر فراهم شدن زمینه های همکاری، علمی ، فنی و اجرایی با موسسه تاکید و در راستی تحقق آن اعلام آمادگی کردند .

   ریاست محترم موسسه خاک و آب کشور نیز ضمن تشکر از دست اندرکاران مجتمع آزمایشگاهی نیک آزما شیمی بر سیاست موسسه مبنی بر واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی نکاتی را یادآور شدند و اعلام داشتند که این مجتمع آزمایشگاهی می تواند به عنوان یکی از آزمایشگاه های مورد اعتماد در آنالیز انواع کود با موسسه همکاری لازم را داشته باشد.

       جناب آقای دکتر شهبازی نیز به شرایط و نحوه همکاری آزمایشگاه با موسسه خاک و آب کشور پرداخته و تاکید داشتند که مجتمع آزمایشگاهی نیک آزما شیمی از لحاظ فنی دارای شرایط لازم برای همکاری با موسسه می باشد و لازم است برای اجرایی شدن روند همکاری ، مراحل لازم طی شود . یکی از شرایط خاص برای همکاری معرفی کارشناس آزمایشگاه برای گذراندن دوره آموزشی مربوطه می باشد که طبق توصیه ایشان ، اقدامات لازم در این خصوص انجام خواهد شد .

مجتمع آزمایشگاهی نیک آزما شیمی از حضور مسئول محترم موسسه خاک و آب کشور صمیمانه تقدیر و تشکر می نماید.